GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Công đoàn
Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Văn phòng

ĐT (04) 37547197 - Email: vpcd@vnu.edu.vn

Website: http://congdoan.vnu.edu.vn

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thảo

ĐT (04) 37547670 - máy lẻ: 301

Email: nguyenthithao@vnu.edu.vn

 

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

Uỷ viên Thường vụ

3

Ông Nguyễn Văn Đoàn

Uỷ viên Thường vụ

4

Ông Nguyễn Văn Thủy

Uỷ viên Thường vụ

5

Bà Đoàn Thị Thái

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

6

Ông Lê Trung Thành

Ủy viên Thường vụ

7

Ông Nguyễn Văn Thủy

Ủy viên Thường vụ

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

3

Ông Nguyễn Văn Đoàn

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Ông Nguyễn Văn Thủy

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Bà Đoàn Thị Thái

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Bà Vũ Thị Thu Hằng 

Ủy viên Ban chấp hành

7

Bà Võ Thị Minh Trang 

Ủy viên Ban chấp hành

8

Bà Trần Thu Hạnh 

Ủy viên Ban chấp hành

9

Bà Phan Thị Ngọc Hoa

Ủy viên Ban chấp hành

10

Ông Nguyễn Văn Tình

Ủy viên Ban chấp hành

11

Bà Nguyễn Thị Huế

Ủy viên Ban chấp hành

12

Ông Phạm Đình Hiệu

Ủy viên Ban chấp hành

13

Ông Nguyễn Công Nghị

Ủy viên Ban chấp hành

14

Ông Lương Việt Nguyên

Ủy viên Ban chấp hành

15

Ông Nguyễn Đức Huy

Ủy viên Ban chấp hành

 

 

3. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Đoàn Thị Thái

Chủ nhiệm

2