Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (2007 - 2012)

Địa chỉ: Phòng 407 - Nhà điều hành ĐHQGHN
Số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37547210
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) thành lập theo QĐ số 02 QĐ/TNHN ngày 16/3/1996 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Đoàn ĐHQGHN là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.
Hiện nay tổ chức Đoàn ĐHQGHN gồm có 20 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm có 21575 đoàn viên trực thuộc 605 chi đoàn.
Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập tháng 9 năm 2002 là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội
Hiện nay tổ chức Hội Sinh viên ĐHQGHN gồm có 6 cơ sở Hội trực thuộc. Hội Sinh viên ĐHQGHN thành lập CLB Sinh viên năng động trẻ (YAS) vào năm 2008. Câu lạc bộ YAS tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động cho sinh viên của HSV ĐHQGHN.
 
TT
Tên đơn vị
1.     
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2.     
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3.     
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ
4.     
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ 
5.     
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế
6.     
Đoàn Thanh niên Khoa Luật
7.     
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục
8.     
Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế
9.     
Chi đoàn Viện Công nghệ Thông Tin
10.  
Chi đoàn Viện VN học & K.Học phát triển
11.  
Chi đoàn Viện Vi sinh & Công nghệ Sinh học
12.  
Chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh
13.  
Chi đoàn  Cơ quan ĐHQGHN
14.  
Chi đoàn Trung tâm Thông tin Thư viện
15.  
Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
16.  
Chi đoàn Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông itn
17.  
Chi đoàn Trung tâm Đào tạo và Phát triển Đô thị Đại học
18.  
Chi đoàn Trung tâm Công nghệ Đào tạo và hệ thống việc làm
19.  
Chi đoàn Nhà Xuất bản ĐHQGHN
20.  
Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao

 

 
 
Bí thư:
 
 
ThS. Vũ Nguyên Thức
ĐT: (04) 37547210;
E-mail: thucvn@vnu.edu.vn
Phó bí thư Thường trực:
 
 
Nguyễn Hải Minh
ĐT: 0912073237
E-mail: minhnh@vnu.edu.vn
Phó bí thư:
Trịnh Minh Thái
ĐT: (04) 35588052
E-mail:
Phó bí thư:
Vũ Văn Hải
ĐT: (04).37548874 ext. 232
Email:
Chủ tịch Hội sinh viên:
 
 
Nguyễn Hải Minh
ĐT: 0912073237
E-mail: minhnh@vnu.edu.vn
Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên:
 
 
Nguyễn Văn Đoàn
ĐT: 0912007153
E-mail:
Phó C.T. Hội Sinh viên: 
 
 
Trịnh Minh Thái
ĐT: (04) 35588052
E-mail:
Phó C.T. Hội Sinh viên: 
Hứa Thanh Hoa
ĐT: 0913353717
Email:
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điện thoại văn phòng:
(04) 35580853
 
E-mail: vpdhkhtn@vnu.edu.vn
Bí thư Đoàn thanh niên:
ThS. Trương Ngọc Kiểm
 
ĐT: (04) 35580853
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Hứa Thanh Hoa
 
ĐT: 091353717
 
E-mail:
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Điện thoại văn phòng:
(04) 35588052
Bí thư Đoàn thanh niên:
ThS. Trịnh Minh Thái
 
ĐT:0435588052
 
E-mail:
Chủ tịch Hội sinh viên:
Phạm Huy Cường
 
ĐT: 0989098329
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ
Điện thoại văn phòng:
(04) 37548874 + 232
Bí thư Đoàn thanh niên:
Vũ Văn Hải
Chủ tịch Hội sinh viên:
Lưu Bích Thảo 
 
ĐT: 0983886826
 
 
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Điện thoại văn phòng:
(04) 37547528
 
E-mail: dhcn@vnu.edu.vn
Bí thư Đoàn thanh niên:
Bùi Thị Thu Hương
 
ĐT: 0988881905
 
E-mail: huongbtt_cn@vnu.edu.vn
Chủ tịch Hội sinh viên:
Bùi Thị Thu Hương
 
ĐT: 0988881905
 
E-mail: huongbtt_cn@vnu.edu.vn
 
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Lê Thái Hưng
 
ĐT: 0904328279
 
E-mail:
 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế
Bí thư Đoàn thanh niên:
Bùi Hồng Cường
 
ĐT:0904221729
 
E-mail:cuongbh@vnu.edu.vn
Chủ tịch Hội sinh viên:
Nguyễn Trọng Khánh
 
ĐT:0915836667
 
E-mail:
 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Luật
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Lê Minh Tùng
 
ĐT: 0983646669
 
E-mail:
Chủ tịch Hội sinh viên:
Nguyễn Bá Huy
 
ĐT:01687903634
 
E-mail:
 
Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế
Bí thư Đoàn thanh niên:
Mai Nguyễn Tuyết Hoa
 
ĐT: 0912451979 
 
E-mail: hoamnt@vnu.edu.vn
  
Chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh
Bí thư Đoàn thanh niên:
Nguyễn Hồng Tiến
 
ĐT: 0983213208
 
 
Chi đoàn Viện Công nghệ Thông tin
Bí thư Đoàn thanh niên:
Phạm Đăng Khoa
 
ĐT: 0976616669
 
E-mail: khoapd@vnu.edu.vn
  
Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Bí thư Đoàn thanh niên:
Nguyễn Việt Hùng
 
ĐT: 0912806786
 
E-mail: nguyenviethung@vnu.edu.vn
 
Chi đoàn Trung tâm Thông tin Thư viện
Bí thư Đoàn thanh niên:
Nguyễn Thị Hiền
 
ĐT: 0904127684
 
E-mail: hiennt_tv@vnu.edu.vn
 
Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Bí thư Đoàn thanh niên:
Thái Mạnh Hùng
 
ĐT: 0982382888
 
E-mail:
  
Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN
Bí thư Đoàn thanh niên:
Đặng Lê Tuyết Trinh
 
ĐT: 01262207307
 
E-mail:
 
Chi đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
Bí thư Đoàn thanh niên:
Phạm Hùng Hiệp
 
ĐT: 0975710565
 
 
Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển Đô thị Đại học
Bí thư Đoàn thanh niên:
Hoàng Xuân Thái
 
ĐT: 0982529540
 
E-mail:
 
Chi đoàn Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
Bí thư Đoàn thanh niên:
Tống Văn Lợi
 
ĐT: 0913547378
 
E-mail:
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: