Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành Toán - Cơ - Tin học

 

HỘI  ĐỒNG LIÊN NGÀNH TOÁN - CƠ - TIN HỌC

 

 (Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TSKH Nguyễn Hữu Công

Khoa Sau Đại học  

Chủ tịch 

2

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình

Trường Đại học Công nghệ

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS Trịnh Nhật Tiến

Trường Đại học Công nghệ 

Thư ký 

4

GS.TSKH Phạm Kỳ Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Uỷ viên

5

GS.TSKH Đinh Dũng

Viện Công nghệ thông tin

Uỷ viên

6

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

7

GS.TSKH Nguyễn Văn Đạo

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

(Đã mất 11/12/2006)

8

GS.TSKH Nguyễn Văn Điệp

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

9

PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

10

GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Uỷ viên

11

GS.TSKH Phạm Thế Long

Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Uỷ viên

12

GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

13

PGS.TSKH Đặng Hùng Thắng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

14

GS.TSKH Đào Trọng Thi

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

15

GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến

Trường Đại học Khoa  học Tự  nhiên

Uỷ viên

16

PGS.TS Đào Văn Dũng

Trường Đại học KHTN

Uỷ viên

17

GS.TS Vũ Đức Thi

Viện CNTT - Viện KHCNVN

Uỷ viên

18

GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm

Viện Cơ học - Viện KHCNVN

Uỷ viên

19

GS.TSKH Ngô Việt Trung

Viện Toán học - Viện KHCNVN

Uỷ viên

         

(Danh sách này gồm 19 người)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :