Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành Vật lý - Điện tử - Viễn thông

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VẬT LÝ - ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch 

2

GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng

Trường Đại học Khoa  học Tự  nhiên

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS Nguyễn Thế Bình

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thư ký 

4

GS.TS Nguyễn Quang Báu

Trường Đại học Khoa  học Tự  nhiên

Uỷ viên

5

PGS.TS Bạch Thành Công

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

6

TS. Bạch Gia Dương

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

7

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn

Trường Đại học Khoa  học Tự  nhiên

Uỷ viên

8

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

9

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

10

PGS.TS Nguyễn Văn Nhã

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

11

GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Uỷ viên

12

GS.TSKH Nguyễn Phú Thuỳ

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

13

PGS. Nguyễn Hữu Xý

Viện Công nghệ Thông tin

Uỷ viên

14

PGS.TS Trần Quang Vinh

Trường ĐHCN

Uỷ viên

15

GS.TS Nguyễn Năng Định

Trường ĐHCN

Uỷ viên

 

 (Danh sách này gồm 15 người)

Bổ sung các Ủy viên vào Hội đồng liên ngành Vật lý - Điện tử - Viễn thông (Kèm theo Quyết định số 3177/KHCN ngày 2/7/2008)

STT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TS Nguyễn Năng Định

Trường ĐHCN

Ủy viên

2

PGS.TS Trần Quang Vinh

Trường ĐHCN

Ủy viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan