Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng ngành Hóa học

HỘI ĐỒNG  NGÀNH HÓA HỌC

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Ghi chú

1

GS.TS Phạm Hùng Việt

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Chủ tịch 

2

PGS.TSKH Lưu Văn Bôi

Trường ĐH Khoa  học Tự  nhiên

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS Trần Thị Như Mai

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Thư ký 

4

GS.TS Nguyễn Việt Bắc

Trung tâm KHCN Quân sự - BQP

Uỷ viên

5

PGS.TS Trần Hồng Côn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

6

GS.TSKH Nguyễn Đức Hùng

Trung tâm KHCN Quân sự - BQP

Uỷ viên

7

PGS.TS Ngô Sĩ Lương

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

8

GS.TSKH Trần Văn Sung

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Uỷ viên

9

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

10

GS.TSKH Nguyễn Đình Triệu

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

11

PGS.TS Bùi Duy Cam

Trường Đại học KHTN

Uỷ viên

 

(Danh sách này gồm 11 người)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :