Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng ngành Sinh học

HỘI ĐỒNG  NGÀNH SINH HỌC

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Chủ tịch 

2

GS.TS. Đỗ Ngọc Liên

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Thư ký 

4

PGS.TS. Nông Văn Hải

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

5

GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

6

TS. Dương Văn Hợp

Trung tâm Công nghệ sinh học

Uỷ viên

7

GS.TSKH Trương Quang Học

Trung tâm NC Tài nguyên và Môi trường

Uỷ viên

8

GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt

Trung tâm Công nghệ Sinh học

Uỷ viên

9

GS.TS Lê Đình Lương

Trung Tâm Công nghệ sinh học

Uỷ viên

10

PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

11

GS.TS Vũ Văn Vụ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

12

PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn

Trường Đại học KHTN

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :