Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành các khoa học Trái đất - Môi trường

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT - MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TS Trần Nghi

Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo

Chủ tịch 

2

GS.TS Nguyễn Cao Huần

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS Đặng Văn Bào

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Thư ký 

4

PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư

Viện Địa lý, Viện KHCN VN

Uỷ viên

5

PGS.TS Phạm Văn Cự

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

6

PGS.TS Lưu Đức Hải

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

7

GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

8

GS.TS Lê Văn Khoa

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

9

GS.TS Mai Trọng Nhuận

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

10

PGS.TS Chu Văn Ngợi

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

11

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

12

GS.TS Trần Tân Tiến

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

13

GS.TS Đinh Văn Ưu

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :