Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Khoa học và Đào tạo 2006-2011

1.      GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch;

2.     GS.TS Nguyễn Cao Huần, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ ĐHQGHN, Thư ký;

3.      PGS.TS Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, Thư ký;

4.      GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

5.      GS.TSKH Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên & Nhi đồng, Uỷ viên;

6.      PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Uỷ viên;

7.      GS.TS Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Uỷ viên;

8.      GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Các khoa học Lịch sử, Uỷ viên;

9.      GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Vật lý - Điện tử - Viễn thông, Uỷ viên;

10.  GS.TSKH Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin, Uỷ viên;

11.  GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện Trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khu vực học - Quốc tế học, Uỷ viên;

12.  PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, Uỷ viên;

13.  GS.TS Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật, Uỷ viên;

14.  PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Uỷ viên;

15.  GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Toán - Cơ - Tin học, Uỷ viên;

16.  TSKH. Nguyễn Trọng Do, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế, Uỷ viên;

17.  PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Uỷ viên;

18.  GS.TS Phạm Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng ngành Hoá học, Uỷ viên;

19.  GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn, Chủ tịch Hội đồng ngành Sinh học, Uỷ viên;

20.  GS.TS Trần Nghi, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các khoa học Trái đất, Uỷ viên;

21.  GS.TS Lê Chí Quế, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí, Uỷ viên;

22.  GS.TS Đinh Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Uỷ viên;

23.  GS.TS Nguyễn Hữu Vui, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các khoa học về Chính trị và Quản lý, Uỷ viên;

24.  PGS.TS Trần Hữu Luyến, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Tâm lý - Giáo dục, Uỷ viên.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: