Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VĂN HỌC - BÁO CHÍ

 

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1.      

GS.TS Lê Chí Quế

Trường Đại học KHXH&NV

Chủ tịch 

2.      

PGS.TS Đinh Hường

Trường Đại học KHXH&NV

P. Chủ tịch 

3.      

PGS. TS. Hà Văn Đức

Trường Đại học KHXH&NV

Thư ký 

4.      

PGS.TS Phạm Văn Khoái

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

5.      

GS.TS Lê Văn Lân

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

6.      

PGS.TS Phạm Gia Lâm

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

7.      

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

8.      

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

9.      

PGS.TS Trần Nho Thìn

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

10.  

GS. Phùng Văn Tửu

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Uỷ viên

11.  

PGS.TS Phan Trọng Thưởng

Viện Văn học, Viện KHXHVN

Uỷ viên

12.  

PGS.TS Trần Ngọc Vương

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

13.  

PGS.TS Nguyễn Văn Dững

Học viện Báo chí Tuyên truyền

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :