Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ

 HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ - NGOẠI NGỮ

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TS Đinh Văn Đức

Trường Đại học KHXH&NV

Chủ tịch

2

PGS.TS Nguyễn Hoà

Trường Đại học Ngoại ngữ 

Phó chủ tịch

3

PGS.TS Hoàng Văn Vân

Khoa Sau Đại học

Thư ký

4

GS.TS Trần Trí Dõi

Trường Đại học  KHXH&NV

Uỷ viên

5

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

6

ThS. Nguyễn Văn Lợi

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

7

PGS.TS Nguyễn Quý Mão

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

8

PGS.TS Vũ Đức Nghiệu

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

9

GS.TS Dương Đức Niệm

Trường Đại học Ngoại ngữ 

Uỷ viên

10

PGS.TS Nguyễn Lân Trung

Trường ĐHNN

Uỷ viên

11

PGS.TS Vũ Văn Thi

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

12

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ học

Uỷ viên

13

PGS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :