Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành các khoa học Lịch sử

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC LỊCH SỬ

 

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

GS.TS Nguyễn Văn Khánh

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Chủ tịch

2

PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Phó chủ tịch

3

PGS. TS. Đào Xuân Chúc

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Thư ký

4

PGS.TS Trần Đức Cường

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

5

PGS.TS Trần Kim Đỉnh

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

6

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

7

PGS.TS Phạm Quang Hoan

Viện Dân tộc học,

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

8

PGS.TS Trịnh Vương Hồng

Viện  Lịch sử Quân sự

Bộ Quốc phòng

Uỷ viên

9

PGS.TS Hán Văn Khẩn

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

10

PGS.TS Lâm Bá Nam

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

11

GS.TS Đỗ Thanh Bình

Trường ĐHSP Hà Nội

Uỷ viên

12

PGS.TS Trần Thị Quý

 Trường ĐHKHXH&NV

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :