Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành các khoa học về Chính trị và Quản lý

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC VỀ CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1.       

GS.TS Nguyễn Hữu Vui

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Chủ tịch

2.       

PGS.TS Lê Danh Tốn

Trung tâm ĐTBD GV Lý luận Chính trị

Phó chủ tịch

3.       

PGS.TS Vũ Hào Quang

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Thư ký

4.       

GS.TS Hoàng Chí Bảo

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Uỷ viên

5.       

PGS.TS Vũ Cao Đàm

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

6.       

PGS.TS Lê Mậu Hãn

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

7.       

PGS.TSKH Lương Đình Hải

Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội VN

Uỷ viên

8.       

GS.TS Vũ Văn Hiền

Trung tâm ĐTBD  GV Lý luận Chính trị

Uỷ viên

9.       

PGS.TSKH Đỗ Văn Khang

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

10.   

PGS.TS Lê Thị Quý

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

11.   

PGS.TS Nguyễn Đình Tấn

Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Uỷ viên

12.   

GS.TS Đặng Cảnh Khanh

Trường Đại học Thăng Long

Uỷ viên

13.   

PGS.TS Nguyễn Vũ Hảo

Trường ĐHKHXH&NV

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :