Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành Luật - Kinh tế

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH  LUẬT - KINH TẾ

 

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

 

1

PGS.TSKH. Lê Cảm

Khoa  Luật

Chủ tịch

2

PGS.TS Phí Mạnh Hồng

Khoa  Kinh tế

Phó chủ tịch

3

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

Khoa Kinh tế

Thư ký

4

PGS.TS Trương Gia Bình

Khoa Quản trị Kinh doanh

Uỷ viên

5

PGS.TS Nguyễn Đăng Dung

Khoa Luật

Uỷ viên

6

PGS.TS Nguyễn Bá Diến

Khoa Luật

Uỷ viên

7

GS.TS Nguyễn Văn Đính

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Uỷ viên

8

GS.TS Lê Hồng Hạnh

Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý

Uỷ viên

10

PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai

Khoa Kinh tế

Uỷ viên

11

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa       

Khoa Luật

Uỷ viên

12

PGS.TS. Vũ Phương Thảo

Khoa Kinh tế 

Uỷ viên

13

PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Khoa học Xã hội VN 

Uỷ viên

14

PGS.TS Trần Đức Thanh

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Uỷ viên

15

GS.TS Đỗ Thế Tùng

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

Uỷ viên

16

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Trường Đại học Kinh tế

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :