Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng liên ngành Tâm lý - Giáo dục

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TÂM LÝ  -  GIÁO DỤC 

(Theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số  3177/KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

 

Ghi chú

1

PGS.TS Trần Hữu Luyến          

Trường Đại học Ngoại ngữ

Chủ tịch

2

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Khoa Sư phạm

Phó chủ tịch

3

PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ

Trường Đại học KHXH&NV

Thư ký

4

GS.TS Nguyễn Hữu Châu

Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Uỷ viên

5

PGS.TS Trần Thị Minh Đức

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ

Uỷ viên

6

PGS.TS Trần Khánh Đức

Khoa Sư phạm

Uỷ viên

7

GS.TS Nguyễn Thanh Hùng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Uỷ viên

8

PGS.TS Lê Khanh        

Trường Đại học KHXH&NV

Uỷ viên

9

 PGS.TS Nguyễn Văn Lê

Trường Cao đẳng Sư phạm TW

Uỷ viên

10

PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

11

GS.TS Đỗ Đình Tống

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

12

PGS.TS Trần Quốc Thành

Trường ĐHSP Hà Nội

Uỷ viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :