Các viện nghiên cứu
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các viện nghiên cứu
VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Nhà E2 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 243 7547407

Website: http://imbt.vnu.edu.vn/

 

1. Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng

- Triển khai nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

- Đào tạo tiến sĩ; phối hợp với các cơ sở giáo dục thành viên thuộc ĐHQGHN đào tạo thạc sĩ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học; thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Giám đốc ĐHQGHN giao;

- Tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ:

- Tham gia các chương trình khoa học công nghệ quốc gia; triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản và các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

- Nghiên cứu tối ưu quy trình công nghệ sản xuất thử nghiệm các sản phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật;

- Chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm có khả năng thương mại hóa tới các doanh nghiệp có nhu cầu.

+ Đào tạo và bồi dưỡng:

- Tổ chức đào tạo độ tiến sĩ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

- Phối hợp với các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN trong đào tạo thạc sĩ về vi sinh vật và công nghệ sinh học;

- Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chương trình bồi dưỡng này.

+ Tư vấn và thực hiện dịch vụ:

- Tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

- Tư vấn cho cơ quan hoạch định chính sách về quản lý, khai thác bền vững nguồn gen và hợp tác khoa học theo công ước quốc tế về đa dạng nguồn gen vi sinh vật;

- Tư vấn cho các chương trình công nghệ sinh học quốc gia, các bộ, ngành về chiến lược triển khai các chương trình công nghệ sinh học;

- Tư vấn và trợ giúp kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao hoặc nhập công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

- Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của ĐHQGHN.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 

2. Ban Lãnh đạo

Viện Trưởng:           TS. Trịnh Thành Trung        

                                Điện thoại: +84 243 7547407 – Máy lẻ 602                           

                                E-mail: tttrung@vnu.edu.vn

Phó Viện Trưởng:    TS. Hoàng Văn Vinh

                                Điện thoại: +84 243 7547407 – Máy lẻ 302

                                Email: vinhhv@vnu.edu.vn

Phó Viện Trưởng:    TS. Lê Xuân Tình     

                                Điện thoại: +84 243 7547407 – Máy lẻ 402

                                Email: tinhlx@vnu.edu.vn3. Các phòng chức năng

 

3. Các phòng chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Địa chỉ: Phòng 401, nhà E2, đường 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: +84 243 7547407 (401)

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác phát triển

Địa chỉ: Tầng 3, nhà E2, đường 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội       

Điện thoại: +84 243 7547407 (406 hoặc 603)

Người phụ trách: TS. Trịnh Thành Trung

 

4. Các phòng thí nghiệm

- Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật Quốc gia

Địa chỉ: Phòng 501, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Phòng Vi sinh Y học

Địa chỉ: Phòng 603, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Phòng Vi sinh Nông nghiệp

Địa chỉ: Phòng 403, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Phòng Sinh thái Vi sinh vật ứng dụng

Địa chỉ: Phòng 404, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Phòng Sinh học Phân tử Ứng dụng  

Địa chỉ: Phòng 304, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Phòng Thử nghiệm các Chất có Hoạt tính Sinh học

Địa chỉ: Phòng 303, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Phòng Công nghệ Nấm lớn

Địa chỉ: nhà G4, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

- Xưởng Sản xuất Thực nghiệm tại Hòa Lạc

Địa chỉ: Khu dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan