Các trung tâm đào tạo môn chung
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trung tâm đào tạo môn chung
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO

 

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao được thành lập theo Quyết định số 1652/QĐ-TCCB ngày 4/5/2009 của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các Bộ môn Giáo dục Thể chất trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Ngoại ngữ.

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

CHỨC NĂNG

Giảng dạy môn Giáo dục Thể chất trong tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học, trung học phổ thông chuyên thuộc ĐHQGHN và các đơn vị theo yêu cầu và khả năng của Trung tâm; làm đầu mối tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thi đấu thể dục thể thao theo yêu cầu nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ

- Giảng dạy môn Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên trong toàn ĐHQGHN theo kế hoạch học tập;

- Tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong ĐHQGHN;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu công tác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan