Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình và hình thức đào tạo đại học

I. Chương trình đào tạo
1. Chương trình đào tạo đơn ngành
a) Chương trình đào tạo chuẩn;
d) Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;
e) Chương trình đào tạo bằng kép;
f) Chương trình đào tạo văn bằng thứ hai;
g) Chương trình đào tạo liên thông.
2. Chương trình đào tạo đa ngành
a) Chương trình đào tạo ngành chính - ngành phụ;
b) Chương trình đào tạo ngành kép.
3. Chương trình đào tạo liên kết quốc tế
a) Chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng;
b) Chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội và cơ sở đào tạo đại học có tư cách pháp nhân của nước ngoài (đối tác nước ngoài) cùng cấp bằng; 
c) Chương trình đào tạo do đối tác nước ngoài cấp bằng.
Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội còn tham gia tổ chức đào tạo chương trình tiên tiến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
II. Các hình thức đào tạo
1. Đào tạo chính quy được tổ chức đào tạo tập trung liên tục trong toàn khóa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo chuẩn;
d) Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;
e) Chương trình đào tạo bằng kép;
f) Chương trình đào tạo văn bằng thứ hai đối với người đã có bằng đại học chính quy;
g) Chương trình đào tạo ngành chính - ngành phụ;
h) Chương trình đào tạo ngành kép;
i) Chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.  
2. Đào tạo vừa làm vừa học được tổ chức đào tạo không tập trung trong toàn khóa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo chuẩn;
b) Chương trình đào tạo liên thông;  
c) Chương trình đào tạo văn bằng thứ hai đối với người đã có bằng đại học chính quy hoặc bằng đại học vừa làm vừa học.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :