Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

STT
Chương trình đào tạo
Chuẩn
Chất lượng cao
Tài năng
Tiên tiến
Trình độ quốc tế
Tổng
01
Toán học
 
x
 
3
02
Toán - Cơ
 
 
 
2
03
Toán - Tin ứng dụng
 
 
 
 
1
04
Vật lý
 
 
x
2/3
05
Khoa học vật liệu
 
 
 
 
1
06
Công nghệ Hạt nhân
 
 
 
 
1
07
Hóa học
 
x
 
3
08
Công nghệ Hóa học
 
 
 
 
1
09
Hóa dược
x
 
 
 
 
1
10
Sinh học
 
 
x
2/3
11
Công nghệ Sinh học
 
 
 
 
1
12
Địa lý
 
 
 
2
13
Địa chính
 
 
 
 
1
14
Địa chất
 
 
x
1/3
15
Địa Kĩ thuật - Địa Môi trường
 
 
 
 
1
16
Quản lý Tài nguyên thiên nhiên
 
 
 
 
1
17
Khí tượng học
 
 
 
2
18
Hải dương học
 
 
 
2
19
Thủy văn học
 
 
 
2
20
Khoa học môi trường
 
x
 
3
21
Công nghệ biển
 
 
 
 
 
22
Khoa học đất
 
 
 
 
1
23
Công nghệ Môi trường
 
 
 
 
1
 
Tổng số
20/23
5/6
5
3
3
36/40

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :