Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo đại học của
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ghi chú:
 
Năm 2008: Ban hành năm 2008
Năm 2010: Ban hành năm 2010
 
STT
Chương trình đào tạo
Chuẩn
CLC
Trình độ quốc tế
Tổng
01
Tâm lý học
 
  
1
02
Khoa học quản lý
  
2
03
Xã hội học
 
  
1
04
Triết học
  
2
05
Công tác xã hội
 
  
1
06
Văn học
  
2
07
Ngôn ngữ học
x
1/3
08
Lịch sử
  
2
09
Báo chí
 
  
1
10
Thông tin - Thư viện
 
  
1
11
Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 
  
1
12
Đông phương học
 
  
1
12
Quốc tế học
 
  
1
14
Du lịch học
 
  
1
15
Hán nôm
 
  
1
16
Chính trị học
 
  
1
17
Nhân học
 
  
1
18
Việt Nam học
 
  
1
19
Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài
  
   
1
  
Tổng
18/19
4/5
1
23/25
 
 
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :