Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Giáo dục

STT
Chương trình đào tạo
Chuẩn
CLC
Trình độ quốc tế
Tổng
01
Sư phạm Toán học
 
 
1
02
Sư phạm Vật lý
 
 
1
03
Sư phạm Hóa học
 
 
1
04
Sư phạm Sinh học
 
 
1
05
Sư phạm Ngữ văn
 
 
1
06
Sư phạm Lịch sử
 
 
1
07
Quản lý giáo dục
x
 
 
1
 
Tổng
7
 
 
7

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :