Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Danh mục ngành đào tạo Cử nhân Tài năng của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020

TT
Mã ngành
Tên ngành
 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1.      
52420101
1. Sinh học
2.      
52440102
2. Vật lý học
3.      
52440112
3. Hóa học
4.      
52460101
4. Toán học
 
Tổng
4

 

 BT - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :