Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo cử nhân đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020

 

TT
Mã ngành
Tên ngành
I.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1.      
52420101
1. Sinh học
2.      
52440102
2. Vật lý học
3.      
52440112
3. Hóa học
4.      
52440201
4. Địa chất học
5.      
52440221
5. Khí tượng học
6.      
52440301
6. Khoa học môi trường
7.      
52460101
7. Toán học
8.      
52520403
8. Công nghệ hạt nhân
9.      
Thí điểm
9. Khoa học thông tin địa lý
II.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10.  
52220320
10. Ngôn ngữ học
III.
Trường Đại học Công nghệ
11.  
52480101
11. Khoa học máy tính
12.  
52510302
12. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
IV.
Trường Đại học Kinh tế
13.  
52340101
13. Quản trị kinh doanh
V.
Khoa Quốc tế
14.  
52340120
14. Kinh doanh quốc tế
15.  
52340303
15. Kế toán, phân tích và kiểm toán
 
Tổng
15


 

 BT - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :