Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo cử nhân liên ngành của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020

TT

Mã ngành

Tên ngành

I.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.

52440122

1. Khoa học vật liệu

2.

52510406

2. Công nghệ kỹ thuật môi trường

3.

52520403

3. Công nghệ hạt nhân

4.

52440301

4. Khoa học Môi trường

5.

52850101

5. Quản lí tài nguyên và môi trường

II.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6.

52220113

6. Việt Nam học

7.

52220212

7. Quốc tế học

8.

52220340

8. Văn hóa học

9.

52340401

9. Khoa học quản lý

10.

52340107

10. Quản trị khách sạn

11.

52320202

11. Khoa học thư viện

III.

Trường Đại học Công nghệ

12.

Thí điểm

12. Kỹ thuật năng lượng

13.

Thí điểm

13. Công nghệ vũ trụ

14.

Thí điểm

14. Kỹ thuật sinh học

 

Tổng

12

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :