Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo tài năng Ngành Toán - Cơ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG

NGÀNH TOÁN-CƠ

 

 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức

Trang bị những kiến thức cơ bản vững vàng về Toán học, Cơ học và chuyên ngành cơ học nhằm đào tạo họ thành những nhà khoa học có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo cao, có chuyên môn sâu về Cơ học hoặc ứng dụng Cơ học vào các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Vì vậy chương trình chú trọng đến khối kiến thức cơ sở đủ sâu và rộng.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình cũng nhằm tạo cho sinh viên tư duy chính xác Toán học, Cơ học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học, thực hiện thành thạo các kỹ năng tính toán và năng lực vận dụng tổng hợp vào thực tiễn, có cơ sở vững để tiếp thu kỹ thuật cao và có khả năng thâm nhập sang các ngành kỹ thuật.

1.3. Về năng lực

Sinh viên ra trường có thể phát huy năng lực trong công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trong công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất có yêu cầu kiến thức Toán-Cơ.

Những sinh viên khá, giỏi có thể được đào tạo tiếp ở trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo tài năng ngành Toán-Cơ có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức và sức khoẻ tốt, trung thực trong khoa học, yêu ngành nghề, nhiệt tình công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 166 tín chỉ, trong đó:                  

- Khối kiến thức chung:                                                34 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                       04 tín chỉ

            + Tự chọn:                        04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:               35 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                        66 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                      17 tín chỉ

            + Bắt buộc:                             11 tín chỉ

            + Bắt buộc:                       06/24 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp                                                   10 tín chỉ      

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.  Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

 

GS.TS Nguyễn Tự Cường, GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, GS.TS Lê Xuân Cận, GS.TS Huỳnh Mùi, GS.TS Đặng Huy Ruận, GS.TSKH Vũ Ngọc Phát, GS.TSKH Trần Vũ Thiệu, GS.TSKH Trần Văn Nhung, GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, GS.TSKH Nguyễn Hữu Công, GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích, GS.TSKH Hà Huy Khoái, GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp, GS.TSKH Đào Trọng Thi, GS.TSKH Đào Huy Bích, GS.TSKH Bùi Công Cường, PGS.TS Trần Ngọc Giao, PGS.TS Phan Huy Khải, PGS.TS Phạm Trọng Quát, PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, PGS.TS Nguyễn Thuỷ Thanh, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng, PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự, PGS.TS Nguyễn Đình Sang, PGS.TS Nguyễn Đình Hoá, PGS.TS Lương Chi Mai, PGS.TS Hà Tiến Ngoạn, PGS.TS Đoàn Văn Ban, PGS.TS Đỗ Văn Lưu, PGS.TS Đặng Văn Đức, PGS.TSKH Vũ Đình Hòa, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy, PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS.TSKH Nguyễn Đình Công, PGS.TSKH Lê Tuấn Hoa, PGS.TSKH Hà Huy Vui, PGS.TSKH Đinh Nho Hào, PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS Nguyễn Hữu Dư, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, PGS.TS Trần Trọng Huệ, PGS.TS Trần Thọ Châu, PGS.TS Trần Huy Hổ, PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Đức Đạt, PGS.TS Hoàng Quốc Toàn, PGS.TS Hoàng Chí Thành, PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, PGS.TS Đào Văn Dũng, PGS.TS Đào Hữu Hồ, PGS.TS Đặng Đình Châu, PGS.TS Chu Đức, PGS.TSKH Đặng Hùng Thắng.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :