Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Công nghệ hạt nhân

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Nội dung chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công nghệ và Vật lý hạt nhân. Chương trình đào tạo có tính chất mềm dẻo nhằm mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ và khoa học hạt nhân.

1.2. Về kỹ năng

Nội dung đào tạo nhằm cung cấp một kỹ năng chọn lọc có định hướng về kỹ thuật và công nghệ hạt nhân. Hiểu biết về an toàn phóng xạ. Biết cách vận dụng các thiết bị điện tử hạt nhân và phương pháp kiểm tra vật liệu bằng kỹ thuật hạt nhân.

1.3. Về năng lực

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế quốc dân, các cơ sở nghiên cứu khoa học quốc gia như Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia, Viện Công nghệ Quốc gia, các trường Đại học, Cao đẳng, các công ty nhà nước hoặc tư nhân theo hướng phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ, trong ngành Năng lượng hạt nhân... Nếu tốt nghiệp loại giỏi có thể được giữ lại trường đại học làm cán bộ giảng dạy ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

1.4. Về thái độ

Nội dung chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về xã hội và nhân văn, triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để sinh viên phát triển, trưởng thành có đủ đức, trình độ tư tưởng chính trị, kiến thức về Quốc phòng và thể chất tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 134 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không  tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    04 tín chỉ

+ Tự chọn:                        04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 39 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          42 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       12 tín chỉ

+ Bắt buộc:                           06 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

+ Tự chọn:                            06 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  07 tín chỉ

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS. Đàm Trung Đồn, GS.TS Tôn Tích Ái, GS.TS Pierre Darriulat, GS.TS Nguyễn Văn Thoả, GS.TS Nguyễn Quang Báu, GS.TS Nguyễn Châu, GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, GS.TSKH Nguyễn Văn Liễn, GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng, GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, GS.TSKH Nguyễn Ái Việt, GS.TSKH Đinh Văn Hoàng, GS.TSKH Đào Khắc An, PGS.TS Vũ Thị Bích, PGS.TS Vũ Đức Minh, PGS.TS Vũ Anh Phi, PGS.TS Trương Biên, PGS.TS Tạ Đình Cảnh, PGS.TS Phạm Văn Nho, PGS.TS Phạm Quốc Triệu, PGS.TS Phạm Quốc Hùng, PGS.TS Nguyễn Văn Giảng, PGS.TS Nguyễn Triệu Tú, PGS.TS Nguyễn Thị Thục Hiền, PGS.TS Nguyễn Thế Bình, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, PGS.TS Nguyễn Huy Sinh, PGS.TS Nguyễn Đình Dũng, PGS.TS Lưu Tuấn Tài, PGS.TS Lê Viết Dư Khương, PGS.TS Lê Văn Vũ, PGS.TS Lê Văn Trực, PGS.TS Lê Thị Thanh Bình, PGS.TS Lê Thanh Hoạch, PGS.TS Lê Hồng Hà, PGS.TS Hoàng Nam Nhật, PGS.TS Hà Huy Bằng, PGS.TS Đỗ Đức Thanh, PGS.TS Đặng Lê Minh, PGS.TS Đặng Huy Uyên, PGS.TS Cao Đình Triều, PGS.TS Bạch Thành Công, PGS.TSKH Phạm Đình Khang, PGS.TS Bùi Văn Loát.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :