Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Công nghệ Sinh học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về  kiến  thức

Chương trình trang bị cho sinh viên các kiến thức về: các nguyên lý và quá trình sinh học, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học, đồng thời giúp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

1.3. Về năng lực

Sau khi học xong chương trình, cử nhân Công nghệ Sinh học có thể đảm nhận các công việc:

- Giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và công nghệ sinh học ở các trường Đại học Khoa học, các trường Đại học, Cao đẳng về Nông, Lâm, Ngư, Y, Dược học, Sư phạm và các trường Trung học Phổ thông.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương (Bộ, Sở, Phòng, các Trung tâm,...).

- Cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, nông, lâm, ngư, y, dược, khoa học hình sự, công nghiệp nhẹ.

- Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y, dược và các công ty thiết bị khoa học.

1.4. Về thái độ

Đào tạo Cử nhân Công nghệ Sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, say mê nghề nghiệp.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 133 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                       30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                               04 tín chỉ

+ Tự chọn:                            04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                      46 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                              36 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                30 tín chỉ

+ Tự chọn:                            06/28 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                            08 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 08 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ:                                                  02 tín chỉ               

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                       07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Vũ Văn Vụ, GS.TS Vũ Trung Tạng, GS.TS Phạm Văn Ty, GS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân, GS.TS Nguyễn Quốc Khang, GS.TS Nguyễn Mộng Hùng, GS.TS Nguyễn Lân Dũng, GS.TS Nguyễn Bá, GS.TS Mai Đình Yên, GS.TS Lê Vũ Khôi, GS.TS Lê Đình Lương, GS.TS Jean FranVois Beckers, GS.TS Đỗ Ngọc Liên, GS.TS Bùi Công Hiển, GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn, PGS.TS, Trương Nam Hải, PGS.TS Trịnh Xuân Hậu, PGS.TS Trịnh Hồng Thái, PGS.TS Trịnh Đình Đạt, PGS.TS Trần Ninh, PGS.TS Trần Công Yên, PGS.TS Tống Kim Thuần, PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa, PGS.TS Phạm Bình Quyền, PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh, PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Mùi, PGS.TS Nguyễn Thùy Châu, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiền, PGS.TS Nguyễn Thị Quỳ, PGS.TS Nguyễn Thị Chính, PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, PGS.TS Nguyễn Đức Thành, PGS.TS Nguyễn Đình Quyến, PGS.TS Ngô Tự Thành, PGS.TS Ngô Giang Liên, PGS.TS Lưu Thị Lan Hương, PGS.TS Lê Duy Thành, PGS.TS Kiều Hữu ảnh, PGS.TS Hà Đình Đức, PGS.TS Bùi Phương Thuận.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :