Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo tài năng Ngành Khoa học Môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

 NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở nâng cao của ngành Môi trường; phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực Quản lý môi trường, Sinh thái môi trường, Công nghệ môi trường, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên và Khoa học môi trường ứng dụng.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng nâng cao để phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xẩy ra, năng lực thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

1.3. Về năng lực

   Cử nhân Khoa học môi trường chất lượng cao sau khi tốt nghiệp được giới thiệu để nhận công tác tại các trường đại học, các bộ, các tổng cục, các tổ chức quốc tế có liên quan đến quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, công an, cũng như các viện nghiên cứu đầu ngành trong các lĩnh vực trên.

1.4. Về thái độ

Chương trình có mục đích đào tạo cử nhân môi trường chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức hiện đại về tài nguyên môi trường phục vụ sự phát triển bền vững đất nước.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                  02 tín chỉ

+ Tự chọn:                        02/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:               29 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                        70 tín chỉ

+ Bắt buộc:                            68 tín chỉ

+ Tự chọn:                          02/08 tín chỉ       

       - Khối kiến thức chuyên ngành:                             12 tín chỉ

+ Bắt buộc:                              02 tín chỉ

+ Tự chọn:                               10 tín chỉ

       - Khóa luận tốt nghiệp:                                         07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Phạm Ngọc Hồ, GS.TS Lê Văn Khoa, GS.TS Lê Trọng Cúc, GS.TSKH Trần Kông Tấu, GS.TSKH Phan Nguyên Hồng, GS.TSKH Nguyễn Cẩn, PGS.TS Vũ Quyết Thắng, PGS.TS Trịnh Thị Thanh, PGS.TS Trần Khắc Hiệp, PGS.TS Trần Cẩm Vân, PGS.TS Nguyễn Xuân Cự, PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Loan, PGS.TS Nguyễn Đình Hoè, PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam, PGS.TS Ngô Xuân Bình, PGS.TS Lưu Đức Hải, PGS.TS Lê Thị Hiền Thảo, PGS.TS Lê Đức, PGS.TS Hoàng Xuân Cơ, PGS.TS Đỗ Quang Huy, TSKH. Nguyễn Xuân Hải.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :