Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chất lượng cao Ngành Hải dương học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức hệ thống về toán học, vật lý, hóa học, tin học và các phương pháp tính toán hiện đại theo định hướng nghiên cứu khoa học và ứng dụng theo các chuyên ngành cơ bản của Hải dương học.

1.2. Về kỹ năng

Biết áp dụng những cơ sở khoa học về phân tích hệ thống biển, triển khai xây dựng và ứng dụng các kỹ năng tự thiết lập và triển khai các mô hình toán và mô hình số trong giải quyết các bài toán chuyên ngành (Vật lý biển, Quản lý biển) của thực tiễn Việt Nam.

1.3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực trực tiếp nghiên cứu và tham gia thực hiện những nội dung cụ thể của các vấn đề khoa học công nghệ liên quan đến vật lý, động lực và môi trường biển cũng như tiếp tục học tiếp sau đại học.

1.4. Về thái độ

 Đào tạo cử nhân hải dương học chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt luôn trung thực, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

 

II.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                  04 tín chỉ

+ Tự chọn:                   04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:               42 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                              37 tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                      30 tín chỉ

+ Bắt buộc:                     22 tín chỉ

+ Tự chọn:                       08 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                 07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Tân Tiến, GS.TS Lê Đức Tố, GS.TS Đinh Văn Ưu, GS.TSKH Phạm Văn Ninh, PGS.TS Trần Việt Liễn, PGS.TS Phan Văn Tân, PGS.TS Phạm Văn Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Tuần, PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, PGS.TS Nguyễn Hướng Điền, PGS.TS Kiều Thị Xin, PGS.TS Đoàn Văn Bộ, PGS.TS Cao Đăng Dư.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :