Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Địa chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH ĐỊA CHÍNH

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn của khoa học Địa chính, về hệ thống pháp luật và công nghệ quản lý đất đai trên nền tảng những kiến thức có liên quan của khoa học Địa lý, Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Hệ thông tin đất đai, Ngoại ngữ chuyên ngành…

1.2. Về kỹ năng

   Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết yếu về công nghệ Địa chính như­ đo đạc và thu thập dữ liệu về đất đai bằng các công nghệ tiên tiến (công nghệ toàn đạc, công nghệ GPS, công nghệ Viễn thám, công nghệ ảnh số...), thành lập các bản đồ chuyên đề (bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất...) dư­ới dạng số, thiết kế và vận hành các hệ thống thông tin đất đai...

1.3. Về năng lực

   Sau khi học xong chư­ơng trình, sinh viên có đ­ược năng lực cần thiết của một cán bộ Địa chính, đáp ứng đ­ược yêu cầu đổi mới và hiện đại hóa của ngành Địa chính trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nư­ớc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở Bộ Tài nguyên - Môi trư­ờng, các trường Đại học, Cao đẳng, các doanh nghiệp làm nghiệp vụ đo đạc và thông tin đất đai, Sở Tài nguyên - Môi tr­ường các tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trư­ờng các huyện và xã. Các sinh viên khá giỏi đủ khả năng để đào tạo tiếp ở các bậc sau đại học.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân ngành Địa chính có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và có năng lực chuyên môn cao.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 137 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    02 tín chỉ

+ Tự chọn:                               02/08   tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 26 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          33 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                   29   tín chỉ

+ Tự chọn:                               04/06   tín chỉ

- Khối kiến thức bổ trợ của ngành:                                   29 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                   25   tín chỉ

+ Tự chọn:                               04/08   tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       12 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                   06   tín chỉ

+ Tự chọn:                                    06   tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Nguyễn Cao Huần, GS.TS Lisa Drummond, GS.TS Đào Đình Bắc, GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ, GS.TSKH Đặng Hùng Võ, PGS.TS Vũ Văn Phái, PGS.TS Trương Quang Hải, PGS.TS Phạm Văn Cự, PGS.TS Phạm Trọng Mạnh, PGS.TS Phạm Quang Anh, PGS.TS Nhữ Thị Xuân, PGS.TS Nguyễn Vi Dân, PGS.TS Nguyễn Văn Xa, PGS.TS Nguyễn Thị Hải, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh, PGS.TS Nguyễn Hoàn, PGS.TS Lê Vân Trình, PGS.TS Đinh Văn Thanh, PGS.TS Đặng Văn Bào, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên, TSKH Phạm Hoàng Hải.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :