Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Báo chí

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH BÁO CHÍ

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cử nhân ngành Báo chí có hiểu biết rộng về đời sống xã hội;  có kiến thức chuyên ngành vững vàng trên các lĩnh vực báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, quảng cáo, quan hệ công chúng; đồng thời, nắm được xu hướng phát triển của các loại hình báo chí trong nước và trên thế giới, có khả năng phân tích, thảo luận và bình luận những vấn đề báo chí chuyên sâu.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân ngành Báo chí được đào tạo kỹ năng thực hành trên tất cả lĩnh vực báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử  v.v.. Những kỹ năng này cho phép cử nhân ngành Báo chí sau khi ra trường có thể sớm hoà nhập và phát triển trong  môi trường làm việc mới; đồng thời, cử nhân ngành Báo chí cũng được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng ra quyết định trong các tình huống báo chí thực tế.

1.3. Về năng lực

Cử nhân Báo chí có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng; làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí. Cử nhân Báo chí còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hoá - tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội… Cử nhân Báo chí có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

1.4. Về thái độ

Cử nhân Báo chí có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng; có ý thức dân tộc và yêu nước sâu sắc; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đầy đủ và tự giác về vai trò – vị thế xã hội của báo chí và truyền thông đại chúng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:               130 tín chỉ, trong đó:                                   

- Khối kiến  thức chung:                                                      32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)                               

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                             02 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                                23 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                                   36 tín chỉ

          + Bắt buộc:             30 tín chỉ

          + Tự chọn:              06 tín chỉ               

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                                32 tín chỉ

          + Bắt buộc:             28 tín chỉ

          + Tự chọn:              04 tín chỉ               

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                             10 tín chỉ     

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :