Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Đông phương học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

 

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cử nhân Đông phương học với tư cách là khu vực học, thuộc các chuyên ngành: Trung Quốc học, Nhật Bản học, Korea học (Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc), Ấn Độ học và Đông Nam Á - Ôxtrâylia học.

Cử nhân Đông Phương học phải đạt được những yêu cầu cụ thể dưới đây:

1.1. Về kiến thức

Sinh viên có kiến thức cơ sở tương đối rộng và có hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, về Đông phương học và về chuyên ngành, vừa đảm bảo tính hệ thống, tính lịch đại, vừa nắm bắt được tình hình hiện tại của nước hay khu vực của ngành đó và mối quan hệ với Việt Nam.

1.2. Về kĩ năng

Sinh viên sử dụng tương đối tốt một ngoại ngữ chuyên ngành với 4 kĩ năng nói, nghe, đọc, viết; đồng thời, nắm được phương pháp nghiên cứu khu vực học và phương pháp giao tiếp quốc tế

1.3. Về năng lực

Cử nhân Đông phương học có thể công tác trên các lĩnh vực quan hệ giữa Việt Nam với các nước phương Đông; nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm khoa học; làm việc trong các cơ quan ngoại giao, quan hệ quốc tế, các văn phòng đại diện; làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

  1.4. Về thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 138 tín chỉ, trong đó:                                  

- Khối kiến  thức chung                                                        26 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)                               

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên                                       04 tín chỉ

-   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                              21 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành                                                13 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                              64 tín chỉ

          + Bắt buộc                               56 tín chỉ

          + Tự chọn                                08 tín chỉ                  

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                                  10 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :