Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tiếng Anh phiên dịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH TIẾNG ANH PHIÊN DỊCH

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

          Chương trình nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm kiến thức nền cho cử nhân khoa học ngành Tiếng Anh; những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng - ngữ nghĩa, dụng học, diễn ngôn); về văn hoá, văn học và văn minh các nước nói tiếng Anh chính như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, v.v.., gồm kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết được những giá trị văn hoá tương ứng. Đặc biệt người học nắm vững những kiến thức về kỹ thuật phiên dịch và biên dịch.

 1.2. Về kỹ năng

          Các kiến thức nói trên được sử dụng một cách thành thạo và tạo thành các kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh ở trình độ cao cấp (khi kết thúc chương trình, người học có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ tương đương với trình độ C1 của Hội đồng Châu Âu (hoặc trình độ 4 ALTE) để phục vụ mục đích nghề nghiệp); giao tiếp liên nhân, trình bày và tường giải; tìm thông tin trong nhiều hoàn cảnh văn hoá khác nhau; nghiên cứu khoa học và sử dụng máy vi tính, công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn.

 1.3. Về năng lực

          Trang bị cho người học các năng lực sau đây để sau khi tốt nghiệp họ có khả năng làm việc độc lập với tư cách là cán bộ biên/phiên dịch tại các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước; đặc biệt ở các trường cao đẳng và đại học: phát hiện và xử lý vấn đề; năng lực hợp tác; khả năng thuyết trình, chia sẻ và năng lực quản lý.

 1.4. Về thái độ

Người học hình thành một thái độ tốt đối với cộng đồng, biết yêu thương đồng loại, yêu tổ quốc; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và cuộc sống; hình thành đạo đức nghề nghiệp tốt.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:       151 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

70 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

9 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

7 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/12 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

11 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/6 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

50 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

48 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

28 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

26 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

7 tín chỉ

 

 

 

 Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :