Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Nga phiên dịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG NGA PHIÊN DỊCH

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

Cung cấp kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực sau:

- Ngôn ngữ và văn hoá Nga.

- Lịch sử phát triển quốc gia.

- Đời sống chính trị, xã hội Nga hiện tại.

- Quan hệ kinh tế, chính trị giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

 2.2. Về năng lực

Hình thành, củng cố và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực về chuyên môn.

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể dịch từ Nga sang Việt (hoặc ngược lại) các tài liệu về xã hội, kinh tế, chính trị..., dịch cho các Hội nghị chuyên đề có sử dụng tiếng Nga.

- Năng lực cập nhật các mảng từ vựng mới liên quan đến công việc dịch thuật.

 2.3. Về kĩ năng

Người học được rèn luyện các kĩ năng sau:

- Nắm bắt và xử lí thông tin.

- Dịch thuật tiếng Nga dưới dạng văn bản hoặc dạng nói.

- Hướng dẫn du lịch, phục vụ các Hội nghị chuyên đề sử dụng tiếng Nga.

 2.4. Về thái độ

- Giáo dục lòng yêu nghề, tự bồi dưỡng, hoàn thiện, vươn lên trong sự nghiệp.

- Có tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm hoặc tập thể lớn. Tinh thần vì kết quả chung.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:          138 tín chỉ, trong đó:

 

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

65 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

5 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

5 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

55 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

51 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/10 tín chỉ

 

- Khối kiến thức chuyên ngành:

 

 

4/8 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

18 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

14 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :