Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngành Công nghệ Thông tin

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN)
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin chất lượng cao được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ Thông tin. Các kiến thức này được nâng cao và một số trong đó đạt trình độ chung của khu vực và quốc tế. Sinh viên cũng được trang bị thêm các kiến thức hiện đại, chuyên môn sâu so với đào tạo chuẩn, cho phép sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu về hoạt động công nghệ thông tin của xã hội cũng như tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ Thông tin. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn hoặc các vấn đề xã hội thông thường.
1.2. Về kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin chất lượng cao được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ Thông tin. Nắm vững và thành thạo trong phân tích, thiết kế, xây dựng, cài đặt, bảo trì, phát triển và quản lý các hệ thống, chương trình, dự án. Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin chất lượng cao còn được trang bị tốt kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ học tập, nghiên cứu, hoà nhập nhanh với cộng đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường. 
1.3. Về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin chất lượng cao có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp. Luôn có ý thức học hỏi vươn lên, không ngừng trau dồi năng lực để hoà nhập với trình độ chung về công nghệ thông tin của khu vực và thế giới.
Ngoài các mục tiêu chung, sinh viên được đào tạo với các mục tiêu bổ sung cho mỗi chuyên ngành:
a. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất các hướng phát triển cho công nghệ phần mềm.
b. Chuyên ngành Hệ thống thông tin
Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Tham mưu, tư vấn và xây dựng được các hệ thống thông tin cấp cao cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.
c. Chuyên ngành Mạng và truyền thông máy tính
Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Mạng và truyền thông máy tính, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính. Có khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. Có khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính.
d. Chuyên ngành Khoa học dịch vụ / Dịch vụ Công nghệ thông tin
Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Dịch vụ Công nghệ thông tin, đáp ứng các vấn đề về phân tích, xây dựng giải pháp nền tảng cho các dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ dựa trên Công nghệ thông tin trong thực tế. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ thông tin, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Dịch vụ Công nghệ thông tin vào thực tế. Có khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển các mô hình liên quan đến dịch vụ Công nghệ thông tin.
1.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin hệ chất lượng cao sau khi tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu cao về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ. Có khả năng thích nghi cao với sự phát triển nhanh chóng của ngành Công nghệ Thông tin. 
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 156 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 34 tín chỉ
(Không tính các môn GDTC và GDQP-AN)
- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn: 04 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 37 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 43 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành: 26 tín chỉ
+ Bắt buộc: 08 tín chỉ
+ Tự chọn: 18 tín chỉ
- Niên luận và Khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ
2.2. Khung chương trình đào tạo (PDF)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :