Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông có kiến thức cơ bản vững vàng về các lĩnh vực điện tử, máy tính, tin học, các thiết bị phần cứng và phần mềm điều khiển truyền thông. Có kiến thức chuyên sâu trong các chuyên ngành: Điều khiển tự động, vi hệ thống, mạng và truyền thông.

1.2. Về kỹ năng

Có kỹ năng điều hành, sử dụng các thiết bị điện tử, máy tính, quản lý mạng máy tính, tổng đài, các hệ thống viễn thông vô tuyến, hữu tuyến, hay các thiết bị phát thanh truyền hình mặt đất, vệ tinh, kết nối thông tin trong nước và quốc tế.

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực thiết kế các chức năng kỹ thuật trong lĩnh vực được đào tạo. Có khả năng tham gia quản lý các dự án kỹ thuật truyền thông.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ là cán bộ kỹ thuật, quản lý trong các lĩnh vực điện tử, bưu điện, viễn thông (hàng không, hàng hải), máy tính điều khiển, truyền thông (phát thanh, truyền hình) thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, trong an ninh quốc phòng hoặc tiếp tục học tập bậc sau đại học để trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, các viện nghiên cứu.

1.4. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:              136 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung                                                                       33 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn                                         04 tín chỉ

+ Tự chọn                         04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                                               25 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành                                                         55 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                                            12 tín chỉ

+ Bắt buộc                            06 tín chỉ

+ Tự chọn                             06 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp                                                                         7 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :