Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Vật lý Kỹ thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-ĐT ngày 17  tháng 11 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN)
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại vềkhoa học và công nghệ của ngành Vật lý kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu về Công nghệ quang tử, Công nghệ vật liệu và linh kiện bán dẫn cấu trúc micrô và nanô, Công nghệ vật liệu và linh kiện từ tính cấu trúc micrô và nanô, Công nghệ nanô sinh học, Vật lý tính toán cho các hệ cấu trúc nanô, …
1.2. Về kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có khả năng nắm vững và sử dụng các công nghệ và thiết bị khoa học hiện đại trong các lĩnh vực về Vật lý kỹ thuật và Công nghệ micrô và nanô. Bên cạnh đó sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật cũng được trang bị các kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp. 
1.3. Về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm, tự rèn luyện nâng cao tính kỷ luật và năng lực chuyên môn.
1.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề thuộc các chuyên ngành đào tạo và học lên các bậc học cao hơn, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất các vật liệu, linh kiện và thiết bị thuộc các chuyên ngành đào tạo.
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 128 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 29 tín chỉ
(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)
- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn: 04 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 24 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 52 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành: 12 tín chỉ
+ Bắt buộc: 08 tín chỉ
+ Tự chọn: 04 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 07 tín chỉ

2.2. Khung chương trình đào tạo (PDF)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :