Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Công nghệ Cơ điện tử

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 11   năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN)
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức phát triển toàn diện; có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập cao.
1.1. Về kiến thức
Trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và liên ngành về cơ khí, điện tử, tin học, tự động hoá và khoa học vật liệu một cách hệ thống và khả năng tích hợp, ứng dụng các hệ thống nhằm tạo ra các hệ thống cơ điện tử mới. Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên môn và giao tiếp thông thường.
1.2. Về kỹ năng
Ngoài kỹ năng vận hành, hiệu chỉnh, khai thác và sửa chữa các thiết bị hiện đại và hệ thống cơ điện tử, cử nhân Công nghệ Cơ điện tử còn có kỹ năng làm việc theo nhóm, lập dự án, triển khai và quản trị dự án.
1.3. Về thái độ
Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
1.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.
Có khả năng ứng dụng tính toán, phân tích và xử lý các tình huống như một kỹ sư trong lĩnh vực cơ điện tử; có khả năng thiết kế, phát triển sản phẩm mới; có khả năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng và giảng dạy.
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 122 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 29 tín chỉ
(Không tính các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng an ninh)
- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn: 4 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành: 22 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 43 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ: 11 tín chỉ
+  Bắt buộc: 7 tín chỉ
+  Tự chọn: 4 tín chỉ
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

2.2. Khung chương trình đào tạo (PDF)

 

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :