Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Kinh tế đối ngoại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và hệ thống về kinh tế học và kinh tế học quốc tế, đồng thời trang bị cho sinh viên một lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết theo hướng chuyên sâu, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới, bảo đảm hình thành phương pháp luận khoa học để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.

1.2. Về kỹ năng

Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại, đồng thời trang bị kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn của kinh tế đối ngoại ở nước ta; tạo cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp. Bên cạnh các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và trình bày, sinh viên được trang bị các kỹ năng thực hành hiệu quả như kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, kỹ thuật xây dựng, phân tích quản trị dự án đầu tư, kỹ thuật phân tích tài chính quốc tế, kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ trong dịch vụ du lịch quốc tế...

1.3. Về năng lực

Sinh viên sau khi  ra trường có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Việt Nam và nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam; có khả năng lập nghiệp cũng như tiếp tục học ở bậc sau đại học.

1.4. Về thái độ

Các cử nhân kinh tế đối ngoại được đào tạo là những người có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt.

 II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 . Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:        128 tín chỉ, trong đó:

-            Khối kiến thức chung:                                          35 tín chỉ

          (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

-            Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:               12 tín chỉ

-            Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                  25 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             21 tín chỉ

                   + Tự chọn:              4/8 tín chỉ            

-            Khối kiến thức cơ sở của ngành:                            33 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             21 tín chỉ

                   + Tự chọn:              12/22 tín chỉ           

-            Khối kiến thức chuyên ngành:                                15 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             10 tín chỉ

                   + Tự chọn:                5/12 tín chỉ           

-            Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                          08 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :