Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chương trình nhằm phát hiện và đào tạo những sinh viên giỏi về Kinh tế đối ngoại thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy, học tập tốt, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy – học hiện đại để đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực. Cụ thể, chương trình được xây dựng hướng tới đạt được các mục tiêu sau:

1.1. Về kiến thức

Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và hệ thống về kinh tế học và kinh tế học quốc tế, đồng thời trang bị một lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết theo hướng chuyên sâu, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới, bảo đảm hình thành phương pháp luận khoa học để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu có kiến thức chuyên môn giỏi và có năng lực sáng tạo cao.

1.2. Về kỹ năng

Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại, kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn của kinh tế đối ngoại ở nước ta cũng như các kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp. Sinh viên được trang bị các kỹ năng thực hành hiệu quả như kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, kỹ thuật xây dựng, phân tích quản trị dự án đầu tư, kỹ thuật phân tích tài chính quốc tế, kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ trong dịch vụ du lịch quốc tế. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc hàng ngày, trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và giao tiếp những vấn đề xã hội thông thường; có khả năng sử dụng thành thạo công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn.

1.3. Về năng lực

Sinh viên được đào tạo có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế quốc tế của Việt Nam và nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam; có khả năng lập nghiệp cũng như tiếp tục học ở bậc sau đại học.

1.4. Về thái độ

Sinh viên được đào tạo theo chương trình đào tạo này là những người có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 149 tín chỉ, trong đó:

-            Khối kiến thức chung:                                            37 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

-            Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:               12 tín chỉ

-            Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                  28 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             24 tín chỉ

                   + Tự chọn:               4/8 tín chỉ           

-            Khối kiến thức cơ sở của ngành:                            38 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             26  tín chỉ

                   + Tự chọn:              12/22 tín chỉ           

-            Khối kiến thức chuyên ngành:                                23 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             18 tín chỉ

                   + Tự chọn:              5/12 tín chỉ           

-            Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                           11 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :