Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Tài chính - Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về tài chính - ngân hàng, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện ở Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng       

Người học được rèn luyện một số kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách, cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các doanh nghiệp, các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư. Nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở những cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 128 tín chỉ, trong đó:

-            Khối kiến thức chung:                                          33 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

-          Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                12 tín chỉ

-          Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                   23 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             18 tín chỉ

                   + Tự chọn:              5/7 tín chỉ           

-            Khối kiến thức cơ sở của ngành:                            37 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             24  tín chỉ

                   + Tự chọn:              13/23 tín chỉ           

-            Khối kiến thức chuyên ngành:                                15 tín chỉ

                   + Bắt buộc:              9  tín chỉ

                   + Tự chọn:              6/9 tín chỉ           

-            Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                            08 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :