Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VẬT LÝ - ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TS. Bạch Thành Công
Trường ĐHKHTN
Chủ tịch
2
GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương
Trường ĐHKHTN
P. Chủ tịch
3
PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang
Trường ĐHCN
giangtvb@vnu.edu.vn
Thư ký
4
PGS.TS. Nguyễn Thế Bình
Ban KHCN – ĐHQGHN
Ủy viên
5
GS.TS. Nguyễn Quang Báu
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
6
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Uỷ viên
7
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải
Ban Quản lý dự án - ĐHQGHN
Ủy viên
8
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
Trường ĐHBK Hà Nội
hieu@itims.edu.vn
Ủy viên
9
PGS.TS. Lê Hồng Khiêm
Viện Vật Lý – Viện HLKHCNVN
lhkhiem@iop.vast.ac.vn
Ủy viên
10
TS. Ngạc An Bang
Trường ĐHKHTN
ngacanbang@hus.edu.vn
Ủy viên
11
PGS.TS Phạm Đức Thắng
Trường ĐHCN
pdthang@vnu.edu.vn
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :