Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Toán - Cơ - Tin học

Quyết định số   1839 /KHCN ngày 7  tháng 11 năm 2006
 
TT
Họ và tên
Ghi chú
1
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công
Chủ tịch 
2
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
Pchủ tịch 
3
PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
Thư ký 
4
GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Uỷ viên
5
GS.TSKH. Đinh Dũng
Uỷ viên
6
PGS.TS. Đào Văn Dũng
Uỷ viên
7
GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
Uỷ viên
8
PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm
Uỷ viên
9
GS.TSKH. Nguyễn Văn Điệp
Uỷ viên
10
PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
Uỷ viên
11
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Uỷ viên
12
GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
Uỷ viên
13
GS.TSKH. Phạm Thế Long
Uỷ viên
14
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
Uỷ viên
15
PGS. TSKH. Đặng Hùng Thắng
Uỷ viên
16
GS.TSKH. Đào Trọng Thi
Uỷ viên
17
GS.TS. Vũ Đức Thi
Uỷ viên
18
GS.TSKH. Nguyễn Duy Tiến
Uỷ viên
19
GS.TSKH. Ngô Việt Trung
Uỷ viên

 

 

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :