Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Tâm lý - Giáo dục

 

Quyết định số   1839 /KHCN ngày 7  tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS. TS. Trần Hữu Luyến        
Chủ tịch
2
PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Phó chủ tịch
3
PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ
Thư ký
4
GS.TS. Nguyễn Hữu Châu
Uỷ viên
5
PGS.TS. Trần Thị Minh Đức
Uỷ viên
6
PGS.TS. Trần Khánh Đức
Uỷ viên
7
GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng
Uỷ viên
8
PGS.TS. Lê Khanh      
Uỷ viên
9
 PGS.TS. Nguyễn Văn Lê
Uỷ viên
10
PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn
Uỷ viên
11
GS.TS. Đỗ Đình Tống
Uỷ viên
12
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
Ủy viên
13
PGS.TS. Trần Quốc Thành
Ủy viên

 Nguyễn Việt - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :