Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm nhiệm chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Khoa học Công nghệ kiêm nhiệm chức Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. ThS. Trịnh Thị Hồng Quế, Kế toán trưởng Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm nhiệm chức Kế toán trưởng Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :