Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (Tính đến 30 tháng 6 năm 2010)

 
Tổng số : 2399 người (cơ hữu) - 1025 người (hợp đồng)
 
STT
Đơn vị
Tổng số
Tổng số
Trong đó
Học hàm
Trình độ
Cán bộ cơ hữu
LĐ HĐ các loại
CB
GD
CBQL
CBHC
GS
PGS
TSKH, TS
ThS
1
Cơ quan ĐHQGHN
111
82
29
19
33
49
4
9
24
24
2
Trường ĐHKHTN
674
486
188
396
150
54
14
109
221
146
3
Trường ĐHKHXH&NV
486
446
40
349
161
91
5
67
134
173
4
Trường Đại học Ngoại ngữ
759
527
232
621
118
77
4
18
69
282
5
Trường Đại học Công nghệ
256
179
77
171
45
32
2
18
91
57
6
Trường Đại học Kinh tế
184
92
92
81
45
11
0
11
37
45
7
Trường Đại học Giáo dục
68
53
15
37
20
17
2
6
23
18
8
Viện Công nghệ Thông tin
26
19
7
2
3
8
1
1
6
5
9
Viện VN học và KHPT
11
10
1
7
4
4
2
0
2
6
10
Viện Vi sinh vật và CNSH
37
23
14
1
3
2
0
0
6
5
11
Viện Đảm bảo CL Giáo dục
15
12
3
3
5
6
0
1
4
3
12
Khoa Luật
77
40
37
34
18
7
5
3
20
14
13
Khoa Sau đại học
23
21
2
8
10
9
2
1
8
8
14
Khoa Quốc tế
77
31
46
48
11
9
0
3
9
14
15
Khoa Quản trị Kinh doanh
74
23
51
11
20
43
0
1
5
13
16
Trung tâm ĐT-BD GV LLCT
30
24
6
20
9
3
0
3
6
15
17
Trung tâm Giáo dục QP-AN
7
6
1
2
2
4
0
0
0
2
18
Trung tâm Giáo dục TC&TT
35
34
1
32
7
2
0
0
2
18
19
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
78
64
14
4
14
50
0
0
0
4
20
Trung tâm Thông tin Thư viện
89
89
0
1
20
69
0
0
1
10
21
Trung tâm Phát triển hệ thống
22
14
8
3
2
10
0
0
2
8
22
Trung tâm HTĐT và PTĐTĐH
16
8
8
0
3
5
0
0
0
0
23
Trung tâm Nghiên cứu TN&MT
36
35
1
1
7
2
0
0
10
13
24
Trung tâm Nghiên cứu về phụ nữ
8
8
0
1
1
2
0
0
0
4
25
Trung tâm Hỗ trợ NC Châu Á
4
2
0
0
0
4
0
0
0
1
26
Trung tâm Công nghệ ĐT&HTVL
122
2
120
0
1
1
0
0
1
1
27
Trung tâm Truyền thông và QHCC
14
7
7
1
2
5
0
0
1
0
28
Tạp chí Khoa học
4
4
0
0
0
4
0
0
0
0
29
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
27
26
1
2
8
18
0
2
3
4
30
Nhà In ĐHQGHN
27
26
1
0
1
25
0
0
0
1
31
Trung tâm NC Biển và đảo
16
2
14
1
0
0
0
0
0
2
32
Trung tâm QTNCBĐ toàn cầu
10
1
9
1
0
0
0
0
1
3
33
Ban Quản lý và Phát triển Dự án
3
3
0
1
1
2
0
1
1
0
 
Cộng
3426
2399
1025
1858
724
623
41
254
687
899
Ghi chú: Chưa tính các đơn vị mới thành lập: Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Khoa Y Dược, Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto, Quỹ Khoa học - Công nghệ.

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :