Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Cơ cấu tổ chức của các đơn vị phục vụ, dịch vụ (tính đến tháng 9/2010)

1. Nhà Xuất bản ĐHQGHN

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Biên tập
3
Phòng Kinh doanh

 
2. Nhà in ĐHQGHN

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Kế hoạch - Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Tài vụ
3
Tổ Máy
4
Tổ Sách

 
3. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Biên tập
2
Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
3
Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
4
Chuyên san Toán - Lý
5
Chuyên san Ngoại ngữ
6
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
7
Chuyên san Luật học
8
Chuyên san Các khoa học trái đất

 
4. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổ chức
2
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
3
Phòng Quản lý và Phát triển đô thị đại học
4
Ban Nhà ở cán bộ

  
5. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Tổ chức - Quản trị
2
Phòng Tài chính - Kế toán
3
Phòng Hành chính và Công tác HSSV
4
Ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì
5
Ban Quản lý Ký túc xá Ngoại ngữ
6
Trạm Y tế

 
6. Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Văn phòng

 
7. Trung tâm Thông tin - Thư viện

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Tài vụ
3
Phòng Máy tính
4
Phòng Thông tin
5
Phòng Phân loại - Biên muc
6
Phòng Bổ sung - Trao đổi
7
Phòng Phục vụ bạn đọc chung
8
Phòng Phục vụ bạn đọc Thượng Đình
9
Phòng Phục vụ bạn đọc Mễ Trì
10
Phòng Phục vụ bạn đọc Ngoại ngữ

 
8. Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổ chức
2
Phòng Truyền thông - Báo chí
3
Phòng Quan hệ công chúng và Tổ chức sự kiện

 
9. Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin(theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Quản trị mạng và an ninh hệ thống
3
Phòng Nghiên cứu - phát triển
4
Phòng Quản lý dịch vụ

 
10. Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Văn phòng

 
11. Ban Quản lý và Phát triển dự án (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Văn phòng
2
Phòng Quản lý dự án
3
Phòng phát triển dự án

 
12. Quỹ Khoa học - Công nghệ./.


 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: