Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Quy mô tuyển sinh đại học chính quy giai đoạn 2005-2010

 
(chỉ tiêu/thực hiện)
 
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Trường ĐHKHTN
1.100/1.040
1.140/982
1.120/1.205
1.330/984
1380/1235
1310/1299
Trường ĐHKHXH&NV
1.310/1.264
1.390/1.297
1.350/1.289
1.400/1.409
1450/1456
1400/1455
Trường ĐHNN
1.200/1.167
1.200/1.153
1.200/1.058
1.200/1.039
1270/1234
1200/1214
Trường ĐHCN
500/496
570/543
560/545
640/540
580/597
560/539
Trường ĐHKT
345/339
370/357
350/351
410/385
430/430
430/357
Trường ĐHGD
300/288
300/292
300/284
300/273
300/302
300/265
Khoa Luật
280/256
300/289
300/294
300/298
300/305
300/310
Tổng
5.035/4.850
5.270/4.913
5.180/5.026
5.580/4.928
5710/5559
5500/ 5439

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :