Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Quy mô tuyển sinh đại học không chính quy giai đoạn 2005-2010

(chỉ tiêu/thực hiện)
 
 
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Trường ĐHKHTN
1.160/838
850/1048
950/922
   1020/951
850/738
850/800
Trường ĐHKHXH&NV
1.420/983
1.100/806
850/831
980/957
800/862
800/750
Trường ĐHNN
2.330/2.450
1.920/2.217
1.500/1.541
1680/1729
1450/1628
1400/1410
Trường ĐHCN
520/111
400/363
420/242
450/344
350/134
350/310
Trường ĐHKT
330/340
250/282
270/321
350/415
250/307
180/120
Trường ĐHGD
350/260
200/52
200/181
250/119
150/73
150/120
Khoa Luật
390/438
280/390
220/323
270/327
250/210
200/240
Tổng
6.500/5.420
5.000/5.158
4.410/4.361
5000/4842
4000/3952
3930/3900

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :