Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Quy mô các loại hình đào tạo giai đoạn 2005-2010

 
 
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Chính quy
17.918
17.909
18.827
18.927
20.248
20.991
Tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, quốc tế
1.451
1.442
1.468
1.654
 
1.800
 
1.900
Không chính quy (TC, VB2, CT)
21.466
21.561
21.860
21.771
18.340
17.426
THPT
2.490
2.466
2.378
2.362
2.524
2.797
Cử tuyển
262   
262
271
265
270
358
Tổng
45.587
43.640
44.804
44.779
43.182
43.472
 
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :