Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Tổng hợp số liệu đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2001-2010

STT
Năm tuyển sinh
Chỉ tiêu
Số thi trúng tuyển     
Số chuyển tiếp sinh từ ThS
Số chuyển tiếp sinh từ CN
Tuyển sinh người nước ngoài
Tổng số tuyển sinh cả năm
1
Năm 2001
78
39
16
23
 
78
2
Năm 2002
87
44
17
30
 
91
3
Năm 2003
145
55
21
31
5
112
4
Năm 2004
154
59
16
27
4
106
5
Năm 2005
145
101
29
42
5
177
6
Năm 2006
100
102
35
20
3
160
7
Năm 2007
200
130
30
10
1
171
8
Năm 2008
214
158
26
4
 
188
9
Năm 2009
310
217
20
6
 
243
10
Năm 2010
370
22
20
0
0
42
Tổng cộng:
1803
927
230
193
18
1368
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :